Služby, které Vám nabízíme » Základové desky

Základová deska je jednou z nejdůležitějších částí každého domu. Nechte si proto zhotovit kvalitní základovou desku od naší firmy. Zhotovíme základové desky pro zděné, dřevěné, montované rodinné domy, haly a příjezdové rampy, ve svahu i na rovině.

 • Skrývka ornice
 • Zaměření a vytýčení stavby geodetem
 • Zhotovení laviček
 • Vyznačení základových pasů
 • Hloubení základových pasů
 • Položení zemnící pásky FeZn
 • Protažení vodovodních přípojek a elektrického vedení
 • Betonáž základových pasů
 • Zdění betonových šalovacích a/nebo pohledových tvárnic
 • Betonáž šalovacích tvárnic
 • Hutnění podkladové zeminy
 • Navážka a hutnění podkladové stavební sutě nebo recyklátu
 • Položení ležaté kanalizace dle aktuální projektové dokumentace
 • Položení výztuže - repliky hodinek sítě kari dle specifikace v projektové dokumentaci
 • Šalování betonové desky řezivem
 • Betonáž desky betonovou směsí tvrdosti a následné uhlazení vibrační latí

Kontakt

  Tel: 737 564 379, 603 844 557
   info@stavrapid.cz
   www.stavrapid.cz

   www.bytyjadra.cz

  V Zátiší 810/1

  709 00 Ostrava
 

Stavební rozpočty Vám vypracujeme zdarma